اتاق تمیز یا کلین روم

کلین روم (سامانه های امن و تمیز)
شرکت نبض (نویدبخش ضربان) نمایندگی مجتمع صنعتی بعثت 


اتاق تمیز فضایی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل است و به گونه ای طراحی و به کار گیری می شود که حداقل ورود ، تولید و ماندگاری ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و همچنین پارامترهای مرتبط دیگر نظیر دما ، فشار و رطوبت در صورت لزوم کاملا تحت کنترل قرار می گیرند.
این فضاها جهت تولید قطعات مورد نیاز در صنایع الکترونیک و کامپیوتر ، صنایع هوا فضا ، صنایع ابزار دقیق ، کالیبراسیون ، تولید میکروماشینها و همچنین فرایند تولید انواع داروها ، تجهیزات پزشکی ، کاربردهای بیمارستانی، اتاق عمل ، ICU ، آزمایشات و تحقیقات صنعتی و پزشکی کاربرد دارند.
شرکت نبض توانایی ارایه ی انواع کلین روم های ثابت و سیار را در کلاسهای مختلف دارد.


انواع اتاق تمیز بر اساس جریان هوا:


* اتاق تمیز با جریان غیر مستقیم یا نا آرام
* اتاق تمیز با جریان مستقیم یا آرام
* اتاق تمیز با فشار مثبت
* اتاق تمیز با فشار منفی

برای دریافت کاتالوگ مربوط به اتاق تمیز در قالب pdf روی دانلود کلیک کنید.